Forfatterarkiv: Agnes

Om Agnes

Jeg er 66 år bor sammen med Viggo på Mølletoften 22 i Svenstrup. jeg er aktiv inden for vores Landsbylaug. arbejder også som frivillig på Områdecenter Guderup.

Generationskrydset Kommunalt forsøgsprojektet

E`Svenstrup Laug

Orienterer omkring  Generationskrydset Kommunalt forsøgsprojektet. 

Netværk på tværs af generationer er et projekt som vi i Lauget har sagt ja til at være med i  

Hvordan tænder vi bål i landdistrikterne, hvordan gøres de nære ressourcer til

rammerne for et trygt og levende åndehul, og hvordan kan vi gøre det på tværs af

generationer?  

Sønderborg Kommune håber på at kunne modtage støtte fra Landdistriktspuljen til et forsøgsprojekt

om ”Netværk på tværs af generationer” i landdistrikterne. Lokale pilotprojekter skal bane vejen for gode erfaringer med nye netværks koncepter.  

Projektet vil kunne opfylde dele af landdistriktspuljens formål, hvor delmålene bl.a. er at styrke

bosætningen i landdistrikterne, integrationen af nye landdistriktsborgere og de lokale kulturaktiviteter.

Yderligere tager projektet afsæt i forslaget ”Landsbyen Lærum – frem til middelalderlandsbyen”, som

er et af de 12 udviklingsforslag, der blev udarbejdet på Landdistriktskonferencen 2009.  

Projektets baggrund  

Bosætning i landdistrikterne indebærer typisk tilknytning til et mindre lokalsamfund, hvor beboerantallet er begrænset. Som barn, ung eller voksen kan man derfor indenfor den begrænsede beboergruppe opleve et fravær af jævnaldrende og ligesindede.  

Venskaber og fællesskaber behøver dog ikke udelukkende være betinget af alderen, og det er netop denne

udfordring vi ønsker at tage op i forsøgsprojektet ” Netværk på tværs af generationer”.  

Landdistrikterne indeholder ofte en mangfoldig beboersammensætning, hvor både børnefamilien,

pensionisten, den erhvervsdrivende, tilflyttere og indfødte er repræsenteret. Der er typisk tale om et

harmonisk og sammensat ”mini samfund” og altså ikke en rendyrket ”ghetto kultur”, som man oplever den

i f.eks. forstæderne. Landdistrikternes ressource er altså bl.a. den sammensatte befolkningsgruppe og en masse forskellige ressourcer. Det er netop denne mangfoldighed som landdistrikterne skal blive bedre til at drage fordel af.  

Forsøgsprojektet skulle gerne synliggøre potentialet i den sammensatte befolkningsgruppe samt skabe plads til nye kontakter på tværs af generationerne. Målet er at sammenknytte relationerne bredt i lokalsamfundet for derigennem at øge mulighederne for:  

Nye og anderledes mødesteder

Bredere netværk

Lokale aktiviteter

Lokal service

Lokal tilknytning

Tryghed og omsorg

Højere livskvalitet 
 
 

  

Hjælp os med at gøre projektet til virkelighed  

Lauget ser projektet som en udfordring til os alle i Svenstrup, Himmark og Torup

Vi kan være med til at sætte fællesskab og sammenhold enu mere i højsædet

Det kræver at DU også  vil være med

Vi har brug for NETTOP DIG  der er mellem 14 og 25 år 

Vi har brug for NETTOP DIG der har stiftet familie

Vi har brug for NETTOP DIG der er plus 65 år 

Vi vil i Lauget gerne have din tilmelding så hurtig som muligt

Ring og meld dig til på  tlf. 40 98 92 89 og hør nærmere om projektet.

zp8497586rq

Projektbeskrivelse og ansøgning om midler til historiske infotavler

Landdistriktsudvalget                              

Poul Valdermar Nielsen                             

Rådhustorvet 5, 2.

6400 Sønderborg

  

Projektansvarlig

E. Sventupperlaug /v

Agnes R. Nielsen

Mølletoften 22

6430 Nordborg  

 

Projektbeskrivelse og ansøgning om midler til

Historiske infotavler projektet.

 

lokalsamfundene (Svenstrup, Himmark og Torup) har en unik historie som Lauget mener at endnu flere bør have kendskab til

Der arbejdes med Opsætning af informationstavler med specielt fokus på lokalhistorie i hele vores område

Ligeledes arbejdes der på at etablere  en stor infotavle med informative informationer så som kort over området, beskrivelse af seværdigheder, hvor og hvornår er der lokale aktiviteter,  for lokalbefolkningen og turister

Gruppen er godt i gang og forventer at projektet kan afsluttes senest april 2010

 

Historiske Tavlerne opsættes følgende steder

 

Ved Kirke állen

Ved Himmark hjørne

Ved Tårup

Ved fyrtårnet

Ved Karlsminde ved vejen til Havnbjergskov

Ved Pladsen ved forsamlingshuset

 

Indholdsmaterialet har en af vore lokale borgere fremskatte.

Materialet er bearbejdet og opsat af en barnefødt Svenstrupper der ikke bor i lokalområdet men fortsat har stor interesse i lokalområdet. 

 

Tilbud fra LM Sign ApS i Sønderborg

Standerne .: 6 stk. speciallavede infostandere med synligt mål 320x480mm inkl. stander til skrå montering er kr 18.397,50  inklusiv moms. Det svarer til kr. 3.066,25 pr. skilt inklusiv moms.

De skal graves 80cm i jorden, og så stikker den til skrå montering 100cm op over jorden, hvor der er en skrå plade som kasetten monteres på.

 

Stor infotavle ved P Pladsen over for Forsamlingshuset er ikke færdigbehandlet

Vi  mangler også at få indhentet priser på bl.a. belysning , stander, m.m.  

 

Hvorfor vi søger om midler til opsætning af de historiske tavler .

 

Tavler: 6 stk a 3.066,25 kr.                   i alt  kr. 18.397,50

historisk indhold                                           kr.   1.000,00

opsætning og indvielse af tavlerne                 kr.   3.000,00

 

i alt ansøges om                                           kr. 22.397,50

 

På Laugets vegne

Agnes Nielsen

Mølletoften 22 Svenstrup

6430 Nordborg

Tlf. 4098 9289  E mail agnes_nielsen@mail.dk                                    Svenstrup d. 30-09-09

 

 

 

 

 

zp8497586rq